Stedin eDataPortal

Ontwerp, vormgeving en ontwikkeling van een on-line applicatie voor het inzichtelijk maken van energieverbruik. Stedin Meetbedrijf.

In opdracht van, en in nauwe samenwerking met en bij Dreamsolution.

15 april 2014