rozenbloemhof.nl

Verkoopwebsite van Woningstichting Volksbelang voor het plan Rozenbloemhof. In een eerder stadium is al een verkoopbrochure ontwikkeld.

In opdracht van Ware Communicatie.

24 augustus 2012