Responsive web design

Volgens Wikipedia (wiki):
Responsive web design (RWD) is a web design approach aimed at crafting sites to provide an optimal viewing experience – easy reading and navigation with a minimum of resizing, panning, and scrolling – across a wide range of devices (from desktop computer monitors to mobile phones).

Blijft natuurlijk de vraag: Wat is een “optimal viewing experience”? Deze website is opgebouwd als een tijdlijn en scrolling is een belangrijk onderdeel van het design. Een bewuste keuze die VIQ gemaakt heeft om deze specifieke website optimaal te laten werken.

25 maart 2013