Ice*Amsterdam 20/21

Helaas geen ijsbaan op het museumplein vanwege COVID-19. We waren in 2020 wel aan een eind op weg met de aangepaste website waarbij we ons meer focussen op mobiel gebruik.

10 maart 2021