Communiceren met focus

Het boek ‘Communiceren met focus’ is een gids voor teams Communicatie bij de overheid die willen communiceren met meer maatschappelijke impact. VIQ gaf vorm aan de uitgave en structureerde de verschillende schema’s. Bestel het boek op communicerenmetfocus.nl.

07 september 2022


Cover Inhoud Tekst